Människans mål och syfte

Varje enskild individ har sina egna drömmar och mål. Även om människan som art har i uppgift att föröka sig, så har vår avancerade hjärna även gjort så att vi vill mer än att äta, sova och föda barn. Vi vill utveckla kompetens och bli framgångsrika inom valfri kategori. Vi vill utmärka oss och vara unika, samtidigt som vi vill känna trygghet i form av familjära relationer med släkt och vänner.

Vad vill du?

Människan följer i princip samma “yttre” livscykel, i form av studier, jobb och familj. Men sedan finns det saker som skiljer oss åt. Vi väljer till exempel olika ämnen att studera, vi söker oss till olika jobb och vi attraheras av olika människor. Det betyder att livscykelns mall ser densamma ut, men inte dess innehåll.

En människa kanske drömmar om att bli diplomat, hen kanske vill bo i ett annat land. En annan människa kanske hellre jobbar hemifrån. Alla människor har olika preferenser och olika behov. Mycket har att göra med tidigare erfarenheter och personlighetsdrag, alltså arv och miljö. Om en människa vuxit upp under labila förhållanden, kommer det att avspeglas i senare relationer och livssituationer, och vice versa. På så vis är inte allting självvalt, på grund av att våra preferenser egentligen inte är våra egna, utan kanske en konstruktion av tidigare upplevelser.

 

 

I slutet

I slutet av en människas liv försämras både de psykiska och fysiska egenskaperna. Kroppen blir sävligare, och sinnet likaså. Under den perioden vill olika människor olika saker. Vissa vill till exempel resa tillbaka till sitt barndomshem och somna in nära sina minnen. Andra kanske hellre reser till ett ställe de alltid önskat resa till, för att dö i ett äventyr.

Det viktigaste är att du känner att du gjort något i ditt liv. De flesta som varit nära döden tänker inte på misstag de begått, utan på saker de aldrig gjorde.