Att konsumera i lagom mängd

I en människas livscykel hör konsumtionen till. Konsumtion betyder på ett ungefär “förbruka” på latin. Att konsumera betyder att köpa, använda och kasta. I de flesta hushåll fylls mer än en soppåse om dagen. Den soppåsen är fylld av konsumerade objekt. Allt ifrån mat, förpackningar och trasiga saker. I västvärlden konsumerar vi som allra mest, vilket har blivit ett problem. Problematiken ligger i att miljön blir lidande och plånböckerna likaså.

Att konsumera för mycket

Idag drivs de flesta länder av olika typer av marknadsekonomiska planeringar. Det vill säga, marknaden drivs av efterfråga. Det har fått oanade konsekvenser, där människan blir alltför girig i sina önskemål och “behov”. Till följd av det har vi exploaterat för mycket av jordens resurser, och satt miljön i konkurstillstånd. Även fattigare länder blir lidande, då vi utnyttjar deras arbetskraft, utan att ta hänsyn till deras arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Att konsumera lagom

På grund av den ökade konsumtionen – inte minst i västvärlden – så börjar man förespråka att man minskar på sina inköp. Men det är lättare sagt än gjort. Det är nämligen så att företagen vinner på gemene mans konsumtion, det är alltså fördelaktigt för de om vi fortsätter konsumera på samma nivå. Men det är själviskt, då, som tidigare nämnt, miljön och människan blir lidande.

Man lockar folk med den senaste teknologin, det senaste modet och den senaste hälsokosten. Då glömmer man bort att man skulle minska på sin konsumtion, för att man erbjuds något roligare.

För att konsumera lagom finns det ett antal tips, du kan exempelvis:

  • Vänta två dygn innan du köper något, så du vet att du verkligen vill ha det
  • Inte köpa något du redan har i annan upplaga
  • Inte kasta mat som egentligen är ätbar
  • Källsortera det avfall du skapar
  • Ge bort saker du inte längre behöver eller vill ha