Konsumtion: Ett naturligt problem

Att människan konsumerar är inget konstigt eller onaturligt, däremot är vi kanske lite för ivriga i våra köp. Hur påverkar det miljön och de mänskliga förhållandena?