Ekonomi

Ekonomi är hanteringen av pengar. På det antika grekiska språket betyder det “huslag”, vilket kan kännas konstigt. Många tänker nog på stora bolag när de tänker på begreppet ekonomi. Men ekonomi kan vara alltifrån världsekonomi, bolagsekonomi till hushållsekonomi. Familjeekonomi till personlig ekonomi. Att hantera ekonomin kan ibland vara knepigt, och därför är det viktigt att man har koll på sina inkomster och utgifter.

Hur skaffar man sig en ekonomi?

Oftast påbörjar en människa sin ekonomiska karriär redan när hen får en tia i veckopeng. Redan här måste man ransonera summan och prioritera vad man vill ha. Man kan alltså inte konsumera hur som helst. När man sedan får sin första lön, ska den kanske täcka både hyra och mat. Då måste man vara väldigt noga med hur mycket man spenderar sina tillgångar. Ibland kan detta vara svårt, och då kan man behöva låna pengar. I vissa fall kan man hamna hos kronofogden.

Ett företag har oftast en egen kassa, där pengarna omsätts. De pengarna ska gå till företagets olika mekanismer, inklusive anställda – så att de kan sköta sin personliga ekonomi. Ett företag får inte neka sina anställda pengar, då detta är olagligt.

Hushållsekonomi

Att lära sig om hushållsekonomi är viktigt för att till exempel kunna flytta hemifrån. Nu har man mer och mer börjat prata om det i skolan, speciellt i högstadiet, så att de unga kan förbereda sig på att vara självständiga.

Något som kan vara klokt när man fått sin första lön, är att anteckna hur mycket som ska gå till vad. Vad ligger hyran på? Matkostnaden? El och vatten? Kanske så har du en hobby du gärna prioriterar, då får du kanske snåla på den dyraste osten eller dylikt. Om du inte planerar dina utgifter kan du hamna i trubbel. Det viktigaste är att dina pengar räcker till slutet av månaden, och att alla räkningar blir betalda i tid!