Ekonomi: Från hushåll till bolag

Ekonomi är ett begrepp som sammanfattar hanteringen av pengar. Och den hanteringen kommer alla i kontakt med i livet – vare sig det handlar om personlig ekonomi eller ekonomi inom ett bolag eller i en stat.