Att begrava någon man älskar

I vårt liv hittar vi ofta ett antal människor vi älskar. Dessa personer önskar vi inget ont och vi värnar om deras välmående. Men ingen lever för alltid. Ibland dör den man älskar i förtid, eller åtminstone innan en själv. Detta kan vara en traumatisk och sorglig upplevelse. Mitt i allt det här måste dock en begravning planeras, oftast efter den avlidnas önskemål. Om personen i fråga till exempel varit sjuk länge, så har hen förmodligen hunnit planera sin egna begravning. Ibland önskas en viss plats, eller att en viss låt spelas.

Att ta kontakt med en begravningsbyrå

Efter att någon man älskar avlidit, så krävs det förberedningar inför begravningen. Då måste man ta kontakt med en begravningsbyrå, som är experter på området. Tillsammans med din kontakt kommer ni överens om kista och utformning. Om begravningen sker i en kyrka samtalar ni även med prästen om den avlidne. Vad hade denne för intressen? Var hen glad? Var hen omtänksam? För att begravningen ska kännas så personlig och skräddarsydd som möjligt krävs det att du vågar öppna dig, samtidigt som du följer den avlidnes önskemål. Begravningen är trots allt tillägnad en specifik person, som hade egna idéer och tankar om livet och begravningsceremonin.

Var respektfull

Det är lätt att låta sig slukas av sorg. Och det är tillåtet. Men ibland går det ut över den avlidne. Om den personen har skrivit ned önskemål för sin egna begravning, bör du inte ifrågasätta eller motsäga dig detta. Du ska alltså inte ändra på önskningarna till din egna önskan, då din sorg säger något annat. Du kanske önskar dig öppen kista, medan den avlidne önskar en kremering. I vissa fall vill personen som dött donera sina organ, och detta kan du heller inte stoppa. Detta är dessutom något som den avlidne skrivit under som levande – en rättighet, på sätt och vis.